Embesil Kelimesi Hangi Dilden?

Embesil kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve Türkçe dilinde kullanılmaktadır. Bu kelime, zekâ geriliği veya akıl sağlığı sorunları olan kişiler için kullanılan bir tabirdir.

Embesil kelimesi hangi dilden? Embesil kelimesi, Türkçe dilinden türetilmiş bir kelimedir. Embesil, zeka düzeyi düşük olan veya zeka geriliği yaşayan kişiler için kullanılan bir terimdir. Türkçe’de bu kelime, genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılmaktadır. Embesil kelimesinin kökeni, Arapça kökenli olan “embiya” kelimesine dayanmaktadır. Embiye, zekâsı az olan veya akıl sağlığı yerinde olmayan anlamına gelir. Türkçe dilindeki embesil kelimesi de bu kökten türetilmiştir. Türkçe dilinin zenginlikleri arasında yer alan bu kelime, toplumda farklı zeka düzeylerine sahip bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

“Embesil kelimesi hangi dilden?” Türkçe kökenli bir kelimedir.
Embesil kelimesi, zihinsel engelli anlamına gelir.
Embesil kelimesi, genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılmaktadır.
Embesil kelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre halk arasında yaygın olarak kullanılan bir terimdir.
Embesil kelimesi, Türkçe’de küçümseyici bir anlam taşımaktadır.
 • “Embesil kelimesi hangi dilden?” sorusu sıklıkla merak edilen bir konudur.
 • Embesil kelimesi, genellikle beyin fonksiyonlarının kısıtlandığı durumları ifade etmek için kullanılır.
 • Türkçede embesil kelimesinin kullanımı, bazı çevrelerde tartışmalıdır.
 • Embesil kelimesi, Türk dilinde nörolojik bozuklukları olan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır.
 • Embesil kelimesi, medikal terminolojide yer alan bir terimdir.

Embesil kelimesi hangi dilden?

Embesil kelimesi, Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe’de kullanılan bir terim olan “embesil”, zeka geriliği veya düşük zeka seviyesi anlamına gelir. Bu kelime, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızca’da “imbécile” olarak kullanılan bu kelime, Türkçe’ye “embesil” şeklinde adapte edilmiştir.

Embesil Kelimesi Kökeni
Embesil Türkçe
Embesil Fransızca
Embesil Latince

Embesil kelimesinin anlamı nedir?

Embesil kelimesi, zeka geriliği veya düşük zeka seviyesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Embesil, kişinin bilişsel yeteneklerinin normalden daha düşük olduğunu ifade eder. Bu terim genellikle tıbbi ve psikolojik alanlarda kullanılır ve zeka ölçümüne dayalı tanılarla ilişkilidir.

 • Embesil kelimesi, zeka geriliği olan, akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
 • Bir kişinin embesil olarak nitelendirilmesi, genellikle düşük zeka seviyesi veya zihinsel engelleri olduğu anlamına gelir.
 • Embesil kelimesi, tıbbi veya psikolojik bir teşhis olmayıp, genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılan bir ifadedir.

Embesil kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Embesil kelimesinin eş anlamlısı olarak “zeka özürlü”, “zeka geriliği”, “düşük zekalı” gibi terimler kullanılabilir. Bu terimler de aynı şekilde zeka seviyesinin normalden daha düşük olduğunu ifade etmek için kullanılan kelimelerdir.

 1. Töre
 2. Cahil
 3. Aptal
 4. Salak
 5. Gerizekalı

Embesil kelimesi hangi alanlarda kullanılır?

Embesil kelimesi genellikle tıbbi ve psikolojik alanlarda kullanılır. Zeka geriliği veya düşük zeka seviyesini ifade etmek için kullanılan bu terim, zeka ölçümüne dayalı tanılarla ilişkilidir. Ayrıca, bu kelime bazen argo veya aşağılayıcı bir şekilde de kullanılabilir, bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir.

Embesil Kelimesinin Anlamı Kullanım Alanları
Embesil, zeka geriliği yaşayan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Eğitim ve sağlık alanlarında kullanılır.
Embesil, düşük zeka düzeyine sahip olan bireyleri ifade etmek için kullanılır. Psikoloji ve psikiyatri alanlarında kullanılır.
Embesil, zihinsel engelli kişiler için kullanılan bir tabirdir. Yasal ve hukuki belgelerde kullanılır.

Embesil kelimesinin kökeni nedir?

Embesil kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe’de kullanılan bu terim, Fransızcadan dilimize geçmiştir. Fransızca’da “imbécile” olarak kullanılan bu kelime, Türkçe’ye “embesil” şeklinde adapte edilmiştir.

Embesil kelimesi, Fransızca “imbécile” kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Embesil kelimesi ne anlama gelir?

Embesil kelimesi, zeka geriliği veya düşük zeka seviyesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu terim, kişinin bilişsel yeteneklerinin normalden daha düşük olduğunu ifade eder. Embesil terimi, genellikle tıbbi ve psikolojik alanlarda kullanılır ve zeka ölçümüne dayalı tanılarla ilişkilidir.

Embesil kelimesi, zeka seviyesi düşük olan veya düşük zeka ile ilişkilendirilen bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Embesil kelimesi hangi dilde kullanılır?

Embesil kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve Türkçe’de kullanılır. Bu kelime, zeka geriliği veya düşük zeka seviyesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Embesil terimi, dilimize Fransızcadan geçmiştir ve Fransızca’da “imbécile” olarak kullanılır.

Embesil kelimesi hangi dilde kullanılır?

Embesil kelimesi Türkçe’de kullanılan bir kelimedir ve genellikle kişilerin zeka seviyesi düşük olan ya da düşük zeka gösteren kişileri tanımlamak için kullanılır.

Neden başka dillerde kullanılmamaktadır?

Embesil kelimesi özgün olarak Türkçe’de yer alır ve diğer dillerde benzer bir karşılığı bulunmamaktadır.

Embesil kelimesinin olumsuz çağrışımları nelerdir?

Embesil kelimesi genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanıldığı için olumsuz çağrışımlara sahiptir ve insanları küçümsemek amacıyla kullanıldığında hoş olmayan bir etki yaratabilir.