Adli Mahkemelerin Ayrılışları ve İşlevleri

Adli mahkemeler, Türkiye’de farklı alanlara ve yetkilere sahip olarak ikiye ayrılır. Bu makalede, adli mahkemelerin kaç kategoriye ayrıldığı hakkında bilgi bulabilirsiniz. Detaylar için okumaya devam edin.

Adli mahkemeler kaça ayrılır? Türkiye’de adli mahkemeler, ceza, hukuk, ticaret, asliye ve istinaf mahkemeleri olmak üzere beşe ayrılır. Adli mahkemeler, suç işleyen kişilerin yargılandığı ceza mahkemeleri olarak bilinir. Hukuk mahkemeleri, medeni hukuk ve aile hukuku gibi sivil davaları ele alırken, ticaret mahkemeleri ise ticari anlaşmazlıkları çözmek için görevlidir. Asliye mahkemeleri, genel olarak küçük çaplı ceza ve hukuk davalarına bakarken, istinaf mahkemeleri ise adli kararların temyiz edildiği ikinci derece mahkemelerdir.

Adli mahkemeler, asliye, ağır ceza, idare ve iş mahkemeleri olarak ayrılır.
Asliye mahkemeleri, genel olarak hukuki uyuşmazlıkları çözer.
Ağır ceza mahkemeleri, ciddi suçları yargılar ve ceza verir.
İdare mahkemeleri, idari işlemlere karşı yapılan dava ve itirazları değerlendirir.
İş mahkemeleri, iş hukukuyla ilgili davalara bakar ve işçi-işveren anlaşmazlıklarını çözer.
  • Adli mahkemeler, Türkiye’de yargı yetkisini kullanarak adaleti sağlar.
  • Asliye mahkemeleri, genel olarak sivil ve ticari davaları görür.
  • Ağır ceza mahkemeleri, ağır suçları yargılar ve ceza verir.
  • İdare mahkemeleri, idari işlemlere karşı yapılan dava ve itirazları değerlendirir.
  • İş mahkemeleri, iş hukukuyla ilgili davalara bakar ve işçi-işveren anlaşmazlıklarını çözer.

Adli Mahkemeler Kaça Ayrılır?

Adli mahkemeler, Türk hukuk sisteminde farklı konulara göre farklı şekillerde ayrılmaktadır. Bu ayrım, mahkemelerin görev ve yetkilerine göre yapılmaktadır. Türkiye’de adli mahkemeler genel olarak şu şekilde ayrılır:

1. Ceza Mahkemeleri: Ceza mahkemeleri, suç işleyen kişilerin yargılandığı mahkemelerdir. Ceza mahkemeleri, suçun türüne göre ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve sulh ceza mahkemeleri gibi alt kategorilere ayrılır. Ceza mahkemeleri, suçun işlendiği yerin bulunduğu il veya ilçede faaliyet gösterir.

2. Hukuk Mahkemeleri: Hukuk mahkemeleri, kişiler arasındaki hukuki ihtilafların çözümlendiği mahkemelerdir. Hukuk mahkemeleri, genel olarak aile mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, miras mahkemeleri ve icra mahkemeleri gibi alt kategorilere ayrılır. Hukuk mahkemeleri, ilgili konunun mahkemenin görev alanına girdiği yerde faaliyet gösterir.

3. İdari Mahkemeler: İdari mahkemeler, idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen mahkemelerdir. İdari mahkemeler, genel olarak idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve askeri idare mahkemeleri gibi alt kategorilere ayrılır. İdari mahkemeler, idari işlemin yapıldığı yerde faaliyet gösterir.

4. İş Mahkemeleri: İş mahkemeleri, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen mahkemelerdir. İş mahkemeleri, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve iş hukukuna ilişkin davaları görür. İş mahkemeleri, işin yapıldığı yerde faaliyet gösterir.

5. Askeri Mahkemeler: Askeri mahkemeler, askeri personel arasındaki suç ve disiplin ihlallerini yargılayan mahkemelerdir. Askeri mahkemeler, askeri personelin bulunduğu askeri birliklerin bulunduğu yerde faaliyet gösterir.

6. İstinaf Mahkemeleri: İstinaf mahkemeleri, diğer mahkemelerin verdiği kararları inceleyen ve gerektiğinde bu kararları değiştiren mahkemelerdir. İstinaf mahkemeleri, ilgili bölgedeki adliyelerde faaliyet gösterir.

7. Yargıtay: Yargıtay, Türkiye’deki en yüksek mahkemedir. Yargıtay, diğer mahkemelerin verdiği kararları inceleyen ve hukuka uygunluğunu denetleyen bir mahkemedir. Yargıtay, Ankara’da faaliyet gösterir.